ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PNA-4378

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 22:59:35 น.

รหัส : HO-PNA-4376

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 249 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 22:52:48 น.

รหัส : LA-PNA-4333

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 20:39:43 น.

รหัส : LA-PNA-4322

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 2496 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 19:28:34 น.

รหัส : LA-PNA-4300

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 18:23:10 น.

รหัส : LA-PNA-4284

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 17:15:28 น.

รหัส : LA-PNA-4283

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 17:10:46 น.

รหัส : LA-PNA-4265

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 16:18:03 น.

รหัส : LA-PNA-4249

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 15:23:22 น.

รหัส : LA-PNA-4247

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 15:18:39 น.

รหัส : LA-PNA-4224

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 21200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 14:30:11 น.

รหัส : LA-PNA-4191

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 13:27:50 น.

รหัส : LA-PNA-4189

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 50,400,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 13:22:59 น.

รหัส : LA-PNA-4182

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 13:13:32 น.

รหัส : LA-PNA-4180

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 1919 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 13:08:53 น.

รหัส : LA-PNA-4122

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2562 11:27:38 น.

รหัส : LA-PNA-3287

ที่ดิน

คุระบุรี , พังงา

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 15830 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2562 15:54:08 น.

1

เลือกภาษาที่ท่านต้องการ